Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
 Temel İlkelerimiz
 Öğretim Modeli / Süreci
 Yabancı Dil Eğitimi
 Ölçme Değerlendirme Sistemi
 21. Yüzyıl Eğitim Programları
 Okuma Kültürü Programı
 Sınav Koordinatörlüğü
 Eğitim Koçluğu Programı
 Eğitsel Geziler
Sınav Koordinatörlüğü

Okulumuz , ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında ulusal LGS ve uluslar arası (SAT ,Tofel, Movers, Flyers, Ket, Pet) sınavların öğrencilerin hayatının önemli bir kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz.
Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.

Ekin Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Sınav Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Bu görev ilkokul ve ortaokul müdür yardımcıları ve/veya yönetimin görevlendireceği bir eğitimci tarafından yürütülür. Sınav Koordinatörü, akademik derslerin takım liderleri ,ölçme değerlendirme uzmanı ve her kademede görev alan PDR sorumlusundan oluşan sınav Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi içinde yer alan "LGS" ye yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan okulumuz, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflemektedir. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini, başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir. İlk okulun 1.sınıfından başlayan bu çalışmalar 3. sınıftan itibaren yoğunluğu artarak devam eder.

Okulumuzda, öğrencilerin sınavlara etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan sınava hazırlık programı; derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar;

 • Ek dersler
 • Tamamlama, tekrar,yetiştirme ve geliştirme ETÜT’leri
 • ODM destekli ek çalışma, pekiştirme, ödev ve tamamlama çalışmaları,
 • Branşlaşma (4. Sınıftan itibaren),
 • Ulusal sınavlara(LGS vb.) yapısına uygun, düzenli yapılan deneme sınavları,
 • Ölçme – değerlendirme birimi aracılığıyla düzenli ve ayrıntılı sınav analizleri,
 • Öğrencilerin, yaşam koşulları ve kişisel özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama

  Ders öğretmenleri arasında düzenli koordinasyon toplantıları vb. Bu uygulamalar, okul başarımızı getiren temel unsurlardır.

   Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalar

  Sınav koordinatörlüğü her hafta yaptığı düzenli toplantılar arayıcılığı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Kaynak seçimi sınav takvimi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarıyı arttıracak programlar hazırlama gündemleriyle yapılan haftalık düzenli toplantılar.Bu toplantılar aracılığı ile hazırlanan programların işleyişini izleyip, değerlendirme.
 •  Sınavda soru sorulan Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce takımlarımızın sınava dönük her türlü stratejide bir takım olarak çalışılmasını sağlama,
 • Soru - kaynak taraması yaparak, öğrencilerimizin kaliteli ve orijinal sorularla tanışmalarının sağlama,
 • Ünite testlerinin hazırlanıp, uygulanması, konu kavrama ve tarama testlerinin hazırlanıp uygulanması sonrasında  düzenli ve ayrıntılı sınav analizlerinin yapılması,
 • Öğrencilerin öğrenme yeterliliklerinin takibini sağlama,
 • ÖDS’den( Ölçme Değerlendirme Sistemi) her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere alınan raporlardan yola çıkılarak etüt / birebir çalışmalarının planlanıp uygulanması,( Bu çalışmalar velilerimiz tarafından sistem üzerinde izlenebilir.)
 • Bir öğrencinin tüm derslerdeki başarılarının karşılaştırılarak iyileştirme alanlarının belirlenip geliştirici programların hazırlanıp uygulanması,
 • Müfredatın tamamlanması ve yapılacak diğer çalışmaların izlenmesi,
 • Bölümler arası koordinasyonun sağlanarak bütünsel başarının sağlanması,
 • Her ay 5,6ve7. Sınıflara uygulanan KÖS (Kazanım Ölçme ve 8. Sınıflara uygulanan LGS deneme sınavları uygulanması, değerlendirilmesi,
  sonuçlarının analiz edilmesi, gerekli önlemlerin alınıp iyileştirme programlarının yapılıp uygulanması,

  MEB tarafından sınavlarla ilgili olarak yapılan her değişiklik sonrasında sistemle ilgili bilgilendirme yapmak üzere velilere seminerleri düzenlenir. Son sınıf öğrencilerinin sınav sürecinde çalışmalarını düzenli izlemek, duygusal ve sosyal boyutta destek olmak üzere sürekli görüşebildiği ve kendisinin seçtiği bir eğitim koçu bulunmaktadır.PDR ile birlikte çalışan eğitim koçlarımız, velilerimizle de sürekli iletişim halindedir.

   PDR Birimin sınavlara dönük uyguladığı çalışmalar

 • Sınav stratejileri eğitimi,
 • Zaman yönetimi
 • Stresle başa çıkma ve sınav kaygısını yönetme
 • Anlamlı ve etkili okuma alıştırmaları
 • Bireysel ve grupla danışmanlık,
 • Özgüven artırma programları,
 • Çalışma alışkanlığı kazandıran uygulamalar,
 • Aile ile işbirliği içinde öğrenci takibi,

   Etüt Programı Aracılığı İle Sınavlara destek

  Ekinde dersin derste öğrenilmesi esas olmakla beraber öğrenciler için yapılan analizler sonrasında belirlenen eksiklerini tamamlamak ve ilerlemelerini sağlamak amacıyla grup ve birebir çalışmalar yürütülmektedir.

  Etütler: 6-7-ve 8.sınıf düzeyinde temel dersler için ayrılan haftalık 2 ders saatinde öğrencilerimiz, her ay düzenli olarak uygulanan LGS denemelerindeki başarıları dikkate alınarak gruplara ayrılırlar. Bu derslerde eksiklerini tamamlamaya başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Grup listeleri her sınavdan sonra öğrencilerin başarı durumlarına göre yeniden oluşturulur.

  Bire bir çalışmalar: Grup çalışmalarının dışında bire bir çalışma gereksinimi belirlenen öğrenciler için, ders öğretmeniyle bire bir çalışma zamanları belirlenir. • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN