Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
<
 Temel İlkelerimiz
 Öğretim Modeli / Süreci
 Yabancı Dil Eğitimi
 Ölçme Değerlendirme Sistemi
 21. Yüzyıl Eğitim Programları
 Okuma Kültürü Programı
 Sınav Koordinatörlüğü
 Eğitim Koçluğu Programı
 Eğitsel Geziler
Ölçme Değerlendirme Sistemi

Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği; ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimi eğitim öğretimin başarısında önemli bir yere sahiptir.

 Ölçme

Belirli bir dönemde ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkililiğini görme, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

 Derse Katılım, Ders İçi Performans

Öğrencinin; öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler bütünüdür.

Ölçme sistemimizde; ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır.

 Değerlendirme

Ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve alınacak önlemlerin planlamasıdır. Bunun için değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenimini geliştirecek şekilde planlanmaktadır. Değerlendirmenin başarısı için zamanında, doğrudan ölçütleri önceden belirlenen ve bilinen geri bildirimlerle yapılması gerekir.

 Ölçme ve Değerlendirme

Yalnızca kazanımların/bilginin değil; öğrencinin/öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine olanak verir.

Çalışmalarımızda her öğrencimiz, kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları vb.) kullanılır.

Okulumuz, ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında ulusal LGS ve uluslar arası (SAT ,Tofel, Movers, Flyers, Ket, Pet) sınavların öğrencilerin hayatının önemli kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.

Ekin Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Sınav Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

 Kullanılan Ölçme Araçları ve Değerlendirme Stratejileri

 • Ön İzleme Sınavları
 • Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları 
 • Kazanım Değerlendirme ve LGS Sınav Denemeleri
 • Projeler
 • Derse ve etkinliklere katılım
 • Ürün Dosyası /Portfolyo (ilk Okul)
 • Ara Karne - Gelişim Raporu (İlk Okul)

  Okulumuz, ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında ulusal LGS ve uluslar arası (SAT ,Tofel, Movers, Flyers, Ket, Pet) sınavların öğrencilerin hayatının önemli kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz.

  Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.

 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN