Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
 Temel İlkelerimiz
 Öğretim Modeli / Süreci
 Yabancı Dil Eğitimi
 Ölçme Değerlendirme Sistemi
 21. Yüzyıl Eğitim Programları
 Okuma Kültürü Programı
 Sınav Koordinatörlüğü
 Eğitim Koçluğu Programı
 Eğitsel Geziler
Öğretim Modeli / Süreci

Ekin Koleji, eğitimin kalitesini sürekli artırmaya yönelik bir hedef belirlemiş bir eğitim kurumu olarak, eğitim-bilim alanında dünyadaki tüm gelişmeleri izler değerlendirir. Bunun sonucunda uyguladığı eğitim modelini farklılaştırma ve gelişmelere adapte etme yoluyla zenginleştirir. Ekin Koleji "Her çocuk ayrı bir dünyadır." ilkesini benimsemiş bir eğitim kurumudur.

Bu anlayış, öğretim modellerinde de farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmeyi gerektirmiştir. Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere; kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak, okulların esas görevi haline gelmiştir.

Ekin Koleji okul öncesinden başlayarak bu bakış açısıyla farklı öğretim modellerinden yararlanılarak programlar hazırlanmıştır


 • Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli,
 • Tam Öğrenme Modeli,
 • Anlamaya Dayalı Öğrenme Modeli,
 • Proje Temelli Öğrenme Modeli,
 • İşbirlikli Öğrenme Modeli,

  Bu modeller uygulanırken süreçte öğretmenlerimize rehberlik eden eğitim ilkeleri şunlardır:

 •  Öğrenciye Görelik
  Öğretimde, öğrencinin temel alınmasını ifade eder. Yani öğrencinin beklentileri, ilgileri, ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme hızları temel alınır.

 •  Bilinenden Bilinmeyene
  Öğrencilerin yeni öğrendikleri ile öğrenecekleri arasında ilişki kurabilmesi.

 •  Somuttan Soyuta
  Somut kavramların öğrenilmesi soyut olanlardan daha kolaydır.

 •  Yakından Uzağa
  Öğretim yer, yaşantı, zaman bakımından yakından uzağa doğru olmalıdır.

 •  Kolaydan Zora
  Öğrenilecek konuların kolaydan zora doğru sıralanması öğrenmeyi kolaylaştırır.

 •  Açıklık
  Öğretilenlerin açık, seçik, anlaşılır olması öğrenmeyi kolaylaştırır.

 •  Yaşama Yakınlık
  İhtiyaç duyulan, yararlı, kullanışlı bilgilerin öğretilmesi.

 •  Yaparak Yaşayarak Öğrenme
  Öğrenme, bireyin yaşantıları yolu ile gerçekleşir. Bu nedenle öğrencilerin öğretim sürecine bizzat katılmaları, zihinsel olarak aktif olmaları istenir.

  Öğrencileri test etmek amacıyla; açık uçlu sınavlardan, test sınavları, performansa dayalı sınavlar, projelerden, kişisel gelişim dosyalarından(ilkokulda) yararlan anılmaktadır.

 • Sonuçlar kadar, öğrencinin yaşadığı öğrenme süreci de değerlendirilir. 
 • Grup çalışması değerlendirilir.
 • Öğrenciler ve öğretmen ölçme-değerlendirme ölçütlerini birlikte belirlerler. 
 • Öğrencilerin ortaya koydukları her türlü ürün (ödev, proje, rapor) ve sınıf içi durumları değerlendirilir.
 • Akademik ve bilimsel beceriler, performansa dayalı ölçme değerlendirme ile değerlendirilir.

      
 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Anaokulu
  İlkokul
  Ortaokul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN