Online Okul Yönetim Sistemi  
 
 Okul Yönetim Sistemine Giriş için tıklayınız   Ekin Koleji çağın teknolojik gelişmelerine ve gereksinimlerine uygun olarak kendi öz kaynaklarıyla okul yönetiminin ve velisinin beklentileri doğrultusunda özel bir sistem yazılımı üretmiştir. Sistemimiz; gelişen değişen koşul ve gereksinimler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir. Sistem kapsamında 3 temel bölüm bulunmaktadır. Her bölüm birbirini tamamlayan diğer sistemleri içermektedir.

 1.Okul Yönetim Sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi:Öğrencilerimizin tüm bilgileri bu sistemde kayıtlıdır.

Öğrenci Veli Görüşme Kayıtları :Öğretmen ve yöneticilerimiz öğrencilerimizle ve velilerimizle yaptıkları görüşmeleri süreç değerlendirmesinin ev verimli şekilde yapılabilmesi için bu sisteme kaydederler.

Öğrenci Davranış İzleme :Öğrencilerimizin okul kuralları ve akademik sorumluluklarıyla ilgili yaşanan her gelişme sisteme kaydedilir. Velilerimiz anında sistem üzerinden öğrencilerini takip edebilme olanağına sahiptir.

Rehberlik Programı : Velilerimizin; PDR Servisimiz tarafından uygulanan her türlü test ve tekniğin analizlerini görmesine olanak sağlayan sistemdir.

Sağlık Revir Takip :Öğrencilerimizin hangi tarihte hangi nedenle revire gittiği bilgisi, uzman hemşiremiz tarafından sisteme işlenir. Velilerimiz, öğrencimizle ilgili sağlık takibini bu sistem üzerinden yapabilirler.

 2.ODS Okul Değerlendirme Sistemi

Genel Değerlendirme Sınavları Sistemi :Eğitimcilerimizin; uygulanan sınavlar sonrasında tüm değerlendirme sonuçlarına erişimini sağlar.

a.Genel sıralı liste; sınıf düzeyinde tüm şubelerin öğrencilerini başarı sırasıyla veren listedir.
b.Şubeler arası başarı karşılaştırma analizi
c.Ders başarı raporları; her bölüm için konularına göre kazanım yüzdelerini, sınıfta tekrar edilmesi gereken konuları, konu eksiğine göre etüt grubu öğrenci listelerini, birebir çalışma yapılması gereke öğrenci adlarını, konulara göre şube başarı karşılaştırmalarını içeren rapordur.
d.Her soru ve kazanım için yüzdelik başarı, öğrenci sayısı ve adlarını belirten listedir.Sistemin sağladığı değerlendirmeler, eğitimcilerimizin eksikleri gidermek için eğlem planlarını ve çalışma programlarını en doğru ve verimli sonucu getirecek şekilde hazırlamalarına olanak sağlar.

Velilerimizin; düzenli aralıklarla yapılan merkezi sınavlara hazırlık niteliğinde ve denkliğinde uygulanan genel değerlendirme sınav karnelerini ve sınav analizlerini sınavdan hemen sonra görüp alabilmelerine olanak sağlar.

Okul Sınavları Değerlendirme Sistemi : Milli Eğitim tarafından haftalık ders saat sayılarına göre sayıları belirlenmiş olan klasik sınav sonuçları için de genel değerlendirme sınavları için alınan her tür değerlendirmenin alınmasını sağlayan sistemdir.

Velilerimiz öğrenci sınav karneleri aracılığı ile öğrencilerinin bu sınavlardaki başarılarını inceleyebilirler. Kaç puanlık sorudan -kaç puan; toplam kaç puan aldıklarını görme olanağı bulurlar.

Ödev Takip Sistemi :Velilerimizin; öğretmenlerimin verdikleri, günlük ev çalışmalarını, tatil ödevlerini ve ne kadar zamanda tamamlanacağını görebilecekleri, öğrencilerimizin öğrenmenin pekişmesinde önemli bir yere sahip ödevlerini unutma olasılığını ortadan kaldıran sistemdir.

Etüt Ek Çalışma Takip Sistemi :Velilerimizin; öğrencilerinin hangi tarihte, hangi dersten, hangi konuda, hangi öğretmeniyle ne kadar süreyle tamamlama çalışması yaptığını izlemesine olanak sağlayan sistemdir.

Öğrenci Gelişim Raporları : İlkokulda veli iletişim sistemimizde, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yönleri ile ilgili gelişimlerini velileri ile net bir şekilde, doğru yerde ve zamanda paylaşmak için gelişim raporları düzenlenir. Bu raporlar dönemde bir kez hazırlanır ve dönem başından veli toplantısına kadar geçen sürede öğrencimizden hem akademik hem de sosyal alanda yapmalarını beklediğimiz davranışları ne ölçüde başardıklarını gösteren kriterleri ve değerlendirmeleri içerir. Gelişimi sağlamak için önlemlerin, alınan kararların, koyulan hedeflerin de belirtildiği raporlar, veli toplantımızda detaylıca öğretmenlerimiz tarafından velilerimizle paylaşılır. Bu raporlarda dönem sonlarındaki gibi bir karne notlandırması yapılmaz. Daha çok hangi kazanımı ne ölçüde yaptığını gösteren dereceli puan sistemi kullanılır.

Ana Sınıfı Karneleri :Ana sınıflarımızda öğrencilerimizin tüm gelişimsel alanları ile ilgili durumlarını velilerimizle paylaşmak için dönem sonlarında her ders öğretmenimizin görüşlerini yazdığı ana sınıfı değerlendirme raporu hazırlanır. Öğrencimizin gelişim sürecinde kendisinden beklenen davranışları hangi ölçüde yaptığını ve hangi alanlarında destek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirttiğimiz bu karnelerde bir notlandırma ya da puanlama yapılmaz. Sadece görüşler belirtilir.

 3.ODM Onlıne Ders Merkezi

Konu anlatımlarının animasyon ve sunuların yer aldığı, öğrencilerimiz için konu pekiştirme testlerinin çevrimiçi çözümünü sağlayan anında başarısını görme fırsatı sunan ve eğitimcilerimiz tarafından da anında sonuçların görülüp değerlendirmelerin yapılmasına olanak veren sistemdir. Bu sistem üzerinden yapılması istenen testler 3 gün içinde yapılmadığında sistem liste veriri ve öğrenciler ODM –öğle etüdüne alınarak bilgisayar dersliğimizde testlerin çözümü sağlanır.

Sistem okulda iletişimi tahtalar aracılığıyla işlenen konuları sınıf içi etkinlikleri kaydeder. Tekrar etmek isteyen, okula o gün gelemeyen öğrencinin aynı gün izlemesine olanak sağlar. Velilerimiz; öğrencilerimizin okulda hangi dersten hangi konuyu işlemekte olduğunu sistem üzerinden izleme olanağına sahiptirler.