Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
 Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Ortaokul Eğitim-Öğretim     Yabancı Diller    Projeler    Kayıt    Burs    Grş. Saat.   Sınav Tak.   Veli El Ktb.  Yemek

  İngilizce Dil Eğitimi
  İngilizce Dil Programı
  Almanca Dil Eğitimi
  Almanca Dil Programı
  Yabancı Dil Etkinlikleri


 İngilizce Dil Eğitimine Bakış Açımız

Dil, canlı bir yapıdır. Kültüründen bağımsız düşünülemez. Bir dilin öğrenilmesi ancak doğal ve iletişime açık ortamlarda, kurallarla sınırlanmadan dört becerinin geliştirilmesi ile sağlanır. Bu dört beceri aynı zamanda insanların başka insanlarla iletişim kurmak için kullandığı okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileridir. Bu becerilerin yanı sıra mimikler ve vücut hareketleri de iletişimi destekleyen unsurlardır. İşte bunların bütünü bir dilin öğrenilmesinde kayıtsız şartsız gereklidir.

Yıllardır yabancı dilin öğretiminde yöntem ve teknikler sorgulanmakta, uygun yaş aranmakta ve dil öğretiminin kurallı bir ders programı haline getirilmesi zorlanmaktadır. Bir dilin öğrenilmesinde hata yapmayı göze almak, iletişim için rahat bir ortamda bulunmak, eğlenmek, ihtiyacımızı karşılamak gibi günlük hayatımızı ilgilendiren şartlar sağlandığında, dil kendiliğinden öğrenilir. Her insanın ana dilini öğrenmede etrafını taklit etmesi gibi yabancı dili öğrenmede de taklide ihtiyaç vardır. Ana dilini öğrenmeyi başaran her insan mutlaka bir yabancı dili de öğrenmeyi başarır.

Ekin Koleji’nde1. yabancı dil İngilizce’dir. Okulumuz kurulduğumuz günden bu yana yabancı dil eğitimine verdiği önem doğrultusunda yenilikleri takip eden ve öğrencileri için en iyi yaklaşımı yakalamaya çalışan bir gayret içinde olmuştur. Öğretmenlerinin eğitimine önem vermiş ve bu anlamda çok sayıda kurum, kuruluş ve uzman ile işbirliği içinde olmuştur.

 Yabancı Dil Eğitimi

Tüm sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleşmektedir. Yabancı dili bir iletişim ve etkileşim aracı olarak kabul ettiğimiz için; dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesi, öğrencilerimizi başkalarına ve farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı, araştıran, sorgulayan, merak eden bireyler olmaya teşvik etmek ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamları hazırlamak temel hedeflerimizdendir.

İlkokul seviyesinde hedefimiz, öğrencilerimize dili sevdirmek ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Özellikle dili rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilmeleri için öğrencilerimizin yaş grubuna uygun kaynak ve hikâyeler kullanılmaktadır. Hikâye programımızla öğrenciler ilgilerini çeken konular üzerinden dil uygulamaları yapmaktadırlar. Amacımıza ulaşmak için, bir program dâhilinde dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını (okuma, yazma, konuşma, anlama )destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretilmektedir.

Ekin Kolejinde yabancı dil öğretimi doğal ortamlarda, kurallarla sınırlanmadan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ile sağlanır.

Okulumuzda yabancı dil eğitimi Avrupa Konseyi  Modern Diller Bölümü tarafından oluşturulmuş “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) yani, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’ na uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu program, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 Yöntem, Teknik ve Donanımlarımız

Ekin Koleji öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımı güçlü bir kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır ve uzmanlardan yardım alırlar. “Her çocuk ayrı bir dünyadır” görüşünü benimsemiş okulumuzda eğitim öğretim sürecinde çoklu zeka kuramını göz önünde tutarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış donanımlı ders ortamları yaratılır. Sınıflarımızda öğrencilerin dili pratik etmesini destekleyen, birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Öğrenci merkezli bir yaklaşım izleyerek, her bireyin eşit fırsatlarla ders ortamında kendini geliştirmesi hedeflenir. Konuların uygunluğuna göre birçok grupla öğretim teknikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel öğretim teknikleri, her sınıf düzeyinde bilgisayar destekli öğretim, eğitsel oyunlar ve okuma programları uygulanır.
Tüm seviyelerde kaynak kitaplarımızdaki konularımız diğer dersler ile bağlantı kurmakta, ve CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemini kullanmaktadır.

 İkinci Yabancı Dil

Bu bakış açısı ile Ekin Koleji, yıllardır mezun ettiği her öğrencisinde tüm becerileri gelişmiş bir yabancı dili bu dilin kültürünün kavranmasını, bu dilde gireceği sınavlarda başarılı olmasını sağlayan bir program ile hizmet vermektedir. İkinci yabancı dilde de öğrencilerinin 4 becerilerini kendilerini ifade edebilir düzeyde geliştirdikleri bir programla hareket etmektedir.


SEYREK KAMPÜS

İnönü mah. 9 Eylül cd.
No: 124 Seyrek / Menemen

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 844 74 84
e-Posta: info@ekin.k12.tr
ATAŞEHİR KAMPÜS

Ataşehir Mahallesi
8019/21 Sokak No:37
Çiğli - İZMİR

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 329 10 78
e-Posta: info@ekin.k12.tr
KISA YOLLAR

Neden Ekin?
Temel İlkelerimiz
Öğretim Modeli
Kampüste Yaşam
Kulüplerimiz
Sosyal Sorumluluklar
BİZİ TAKİP EDİN