Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ORTAOKUL
 
Eğitim Öğretim
 
PDR
 
Ölçme Değerlendirme
 
Yabancı Dil Eğitimi
 
Yemek Listesi
 
Sınav Takvimi
 
Kayıt Koşulları
 
Burs İmkanı
 
Veli Öğretmen Görüşme Saatleri
 
Okul Ücretleri


PDR
 


 Rehberlik Anlayışımız

Özel Ekin Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, "Her insan değerlidir ve kendi potansiyeline uygun en üst düzeyde gelişme hakkına sahiptir." ilkesiyle tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır.

Özel Ekin Koleji Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri; geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir.

Öğrencinin kendisini, öğretmen ve velilerin de öğrenciyi tanımaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak PDR servisimizin temel varlık sebebidir. PDR servisimiz çalışmalarını da bu üç grubu ele alarak sürdürür.

 Hedefimiz

Öğrencinin;

 • Kendini, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık olması,
 • Geleceğini şekillendirirken, kişisel ve mesleki değerlerinin farkına varması,
 • Sınırlarının farkında olup yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesi,
 • Kendisi ve diğer insanlarla barışık olabilmesi,
 • Sorun çözme becerileriyle donatılması,
 • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilmesi,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi,
 • Çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi,
 • Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesi,
 • Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasıdır.

 Rehberlik Çalışmaları

PDR servisi; hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, velilere bireysel ve grup danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlar. Çalışmalarında çeşitli test, envanter, form ve OYS bilgisayar programından yararlanır. Yaptığı çalışmaları ve görüşmeleri de kayıt altına alır.

 Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar

Öğrenciye yönelik çalışmalar, tanıma çalışmalarıyla başlar ve

 • Koruyucu ve önleyici rehberlik
 • Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında rehberlik
 • Eğitsel gelişim alanında rehberlik
programlarıyla desteklenir.

Tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir. Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır. Daha sonra anne ve babadan çocuğunu kendi pencerelerinden anlatan birer mektup istenir. Mektup PDR tarafından değerlendirilir. Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli arlıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir.
Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.

 Koruyucu ve Önleyici Rehberlik

Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığını arttırmaktır.

Okul rehberlik çalışmaları 'sorun' odaklı değil 'gelişim ve ilişki' odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder.

Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri ya da çevre koşulları doğrultusunda karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik, kişisel gelişimlerini destekleyerek güçlendirme çalışmalarını içerir. Bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yürütülür.

 Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanında Rehberlik
 • Duyguları tanıma ve yönetme becerisi
 • Dinleme ve iletişim becerisi
 • Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi
 • Sorun çözme becerisi
 • Akran ilişkileri
 • Öz bakım

vb. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

 Eğitsel Gelişim Alanında Rehberlik
 • Okula ve çevreye uyum sağlama
 • İlkokula hazırlanma
 • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme
 • Çalışmalarında zamanlama becerisini uygulama
 • Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme
 • Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi

v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

 RehberlikEtkinlikleri
 • Oryantasyon
 • Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Hedef Belirleme
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı Ve Sınavlara Hazırlık
 • Test Teknikleri
 • Stres Ve Stresle Baş Etme
 • Zihinsel Prova
 • Duygu Ve Davranış Yönetimi
 • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
 • Motivasyon Gezileri
 • Mesleki Rehberlik
 • Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
 • LGS Analizi Ve Tercih Danışmanlığı
 • Akran Arabuluculuğu
 • Eğitim Koçluğu Programı
 • Ana Baba Okulu
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Disiplinler Arası İşbirliği
 • Pano Çalışmaları
 • Seminerler
 • Yayınlar

 Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar

Ortaokul PDR danışmanımız on beş günde bir sınıf rehber öğretmenleriyle on beş günde bir de eğitim koçlarıyla düzenli olarak değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Danışmanlık çalışmaları
 • Eğitim koçluğu çalışmaları
 • Sınıf öğretmenliği konusunda müşavirlik
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları
 • Seminerler

 Velilerle Yapılan Çalışmalar

Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.
Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.
Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

 • Veliyi tanıma tanımaya yönelik çalışmalar
 • Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
 • Ana baba Okulu-Bilgilendirici ve eğitici seminerler ( Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. )
 • Yayınlar- EMPATİ
 • Bültenler ( Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler) –EBülten
 • Bireysel görüşmeler ( Velilerimiz ile gerçekleştirilen paylaşımlar)
 • Ortaöğretim sınav sistemi tanıtımı ile birlikte başvuru, hazırlık süreci ve tercihlerin yapılması konularında danışmanlık hizmeti

 SEYREK KAMPÜS

İnönü mah. 9 Eylül cd.
No: 124 Seyrek / Menemen

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 844 74 84
e-Posta: info@ekin.k12.tr
ATAŞEHİR KAMPÜS

Ataşehir Mahallesi
8019/21 Sokak No:37
Çiğli - İZMİR

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 329 10 78
e-Posta: info@ekin.k12.tr
KISA YOLLAR

Neden Ekin?
Temel İlkelerimiz
Öğretim Modeli
Kampüste Yaşam
Kulüplerimiz
Sosyal Sorumluluklar
YEMEK LİSTESİ

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
BİZİ TAKİP EDİN