Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Ortaokul Eğitim-Öğretim     Yabancı Diller    Projeler    Kayıt    Burs    Grş. Saat.   Sınav Tak.   Veli El Ktb.  Yemek

  Bursluluk
  Burs İmkanı
  Bursun Devam Şartları

 Bursun Devam Şartları

a) Burslu öğrenci, burs süresi boyunca bir başka okula nakil yaptıramaz. Bu konuda öğrenci velisi yazılı taahhütname verir.
b) Öğrencinin bursu kazandığı zamanki başarısının altına düşmemesi ve olumsuz davranışları nedeniyle disiplin cezası almamış olması gerekir.
c) Gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlenen ve Burs Değerlendirme Kurulu’nu yanılttığı belirlenen velinin burs sağlanan öğrencisinin ücretsiz okuma hakkı derhal iptal edilir ve ücretsiz okuduğu dönemin ücreti geri alınır.
Yanlış bilgi veren kişiler ve onların beyanlarını onaylayanlar hakkında ilgili kurum veya kuruluşlara yazılı olarak bildirimde bulunularak resmî işlemlerin yapılması sağlanır.
d) Burs başvurusu sırasında verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda aile, müdürlüğümüzü en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bilgilendirir.

*Bir öğrencinin farkı koşullardan doğan birden çok burs hak etmesi durumunda en yüksek olan burs geçerlidir.