Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Ortaokul Eğitim-Öğretim     Yabancı Diller    Projeler    Kayıt    Burs    Grş. Saat.   Sınav Tak.   Veli El Ktb.  Yemek

  Bursluluk
  Burs İmkanı
  Bursun Devam Şartları

 Bursluluk

Özel Ekin Koleji, başarılı ve eğitimde fırsat eşitliğinden yeterince yararlanmayan öğrencileri ödüllendirmek ve okulumuzun nitelikli eğitimine erişimlerini sağlamak amacıyla burs verir.  Akademik dürüstlüğü özümsemiş ve insani erdemleri benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz ilgili yönetmelikler gereği her öğretim yılında öğrenim gören toplam öğrenci sayısının %3’ü ile %10'u oranında  kısmi ya da tam öğrenim bursu vermektedir. Ahlaki değerleri gelişmiş ve akademik açıdan başarılı öğrenciler, burs almak için öncelik sahibidir.

Bilimsel yarışma ya da olimpiyatlara katılan ve dereceye giren öğrencilerle ulusal sınavlarda dereceye giren öğrencilerin burs alma ve bursunu artırma şansı yüksektir.

Burs almak isteyen öğrencilerin

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Zamanında ve usulüne uygun olarak burs başvurusu yapması,
  • Bir önceki sınıfını başarı ile geçmiş olması,
  • Davranış notu kırılacak şekilde disiplin suçu işlememiş ve ceza almamış olması, gerekir.
    Burslar yıllık olarak verilir. Burslu öğrencilerden, Özel Ekin Kolejine devam edenlerin zamanında müdürlüğümüze başvurarak burs evraklarını almaları ve gerekli şekilde doldurduktan sonra okulumuza teslim etmeleri, okulumuza dışarıdan yeni kayda gelen öğrencilerin ise burs başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.