Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  İngilizce Dil Eğitimi
  İngilizce Dil Programı
  Almanca Dil Eğitimi
  Almanca Dil Programı
  Yabancı Dil Etkinlikleri

 2. Yabancı Dil Almanca Eğitimimiz

2. yabancı dil olarak Almanca dersi 4. ve 5. sınıflarımızda haftada 3 ders saati olarak gerçekleşmektedir. Amacımız öğrencilerimizin küçük yaşlarda ikinci bir dilin farkındalığına varıp, kullanmaya ihtiyaç duymalarını sağlamaktır. Bir diğer amacımız ise, öğrencilerimizi ikinci yabancı dili kullanır duruma getirmek ve o dili konuşan insanlarla iletişim kurup, kültür alışverişi yapabilecek seviyeye ulaştırmaktır.

Kelime ve dil bilgisi eğitimine ilk seviyeden itibaren başlanır ve seviye seviye ilerleyerek artırılır. Dilin aktif kullanımını sağlamak için hikaye kitapları ile desteklediğimiz Almanca eğitimimiz, farklı aktiviteler sayesinde öğrencilerimizin dört temel becerilerinin gelişmesine destek olmaktadır. Temel amacımız öğrencilerimizin A2 seviyesi ile mezun olmalarıdır.