Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  İngilizce Dil Eğitimi
  İngilizce Dil Programı
  Almanca Dil Eğitimi
  Almanca Dil Programı
  Yabancı Dil Etkinlikleri

 İngilizce Dil Eğitimine Bakış Açımız

Dil, canlı bir yapıdır. Kültüründen bağımsız düşünülemez. Bir dilin öğrenilmesi ancak doğal ve iletişime açık ortamlarda, kurallarla sınırlanmadan dört becerinin geliştirilmesi ile sağlanır. Bu dört beceri aynı zamanda insanların başka insanlarla iletişim kurmak için kullandığı okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileridir. Bu becerilerin yanı sıra mimikler ve vücut hareketleri de iletişimi destekleyen unsurlardır. İşte bunların bütünü bir dilin öğrenilmesinde kayıtsız şartsız gereklidir.

Yıllardır yabancı dilin öğretiminde yöntem ve teknikler sorgulanmakta, uygun yaş aranmakta ve dil öğretiminin kurallı bir ders programı haline getirilmesi zorlanmaktadır. Bir dilin öğrenilmesinde hata yapmayı göze almak, iletişim için rahat bir ortamda bulunmak, eğlenmek, ihtiyacımızı karşılamak gibi günlük hayatımızı ilgilendiren şartlar sağlandığında, dil kendiliğinden öğrenilir. Her insanın ana dilini öğrenmede etrafını taklit etmesi gibi yabancı dili öğrenmede de taklide ihtiyaç vardır. Ana dilini öğrenmeyi başaran her insan mutlaka bir yabancı dili de öğrenmeyi başarır.

Ekin Koleji’nde1. yabancı dil İngilizce’dir. Okulumuz kurulduğumuz günden bu yana yabancı dil eğitimine verdiği önem doğrultusunda yenilikleri takip eden ve öğrencileri için en iyi yaklaşımı yakalamaya çalışan bir gayret içinde olmuştur. Öğretmenlerinin eğitimine önem vermiş ve bu anlamda çok sayıda kurum, kuruluş ve uzman ile işbirliği içinde olmuştur.

 Yabancı Dil Eğitimimiz

Tüm sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleşmektedir. Yabancı dili bir iletişim ve etkileşim aracı olarak kabul ettiğimiz için; dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesi, öğrencilerimizi başkalarına ve farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı, araştıran, sorgulayan, merak eden bireyler olmaya teşvik etmek ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamları hazırlamak temel hedeflerimizdendir.

İlkokul seviyesinde hedefimiz, öğrencilerimize dili sevdirmek ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Özellikle dili rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilmeleri için öğrencilerimizin yaş grubuna uygun kaynak ve hikâyeler kullanılmaktadır. Hikâye programımızla öğrenciler ilgilerini çeken konular üzerinden dil uygulamaları yapmaktadırlar. Amacımıza ulaşmak için, bir program dâhilinde dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını (okuma, yazma, konuşma, anlama )destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretilmektedir.

 2 ve 3. Sınıflarımızda İngilizce Eğitimimiz

2, ve 3. sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde haftada 10 ders saati olarak gerçekleşmektedir. Yabancı dili bir iletişim ve etkileşim aracı olarak kabul ettiğimiz için; dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesi temel ilkelerimizdendir.

 4. Sınıflarda İngilizce Eğitimimiz

4. sınıflarımızda İngilizce eğitimi, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin rehberliğinde üç farklı ders içeriği ile 10 ders saati olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sınıf düzeyinde; öğrencilerimiz dilbilgisi kuralları ve dilde zaman olgusu ile tanışırlar. Öğrencilerimiz, bütünsel olarak kullanmaya alıştıkları yapıları tümden gelim yöntemi ile detaylı inceleme fırsatı bulurlar. Kendilerini yazılı ve sözlü olarak İngilizce ifade etme yetileri artar.

 Yöntem, Teknik ve Donanımlarımız

Ekin Koleji öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımı güçlü bir kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır ve uzmanlardan yardım alırlar. “Her çocuk ayrı bir dünyadır” görüşünü benimsemiş okulumuzda eğitim öğretim sürecinde çoklu zeka kuramını göz önünde tutarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış donanımlı ders ortamları yaratılır. Sınıflarımızda öğrencilerin dili pratik etmesini destekleyen, birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Öğrenci merkezli bir yaklaşım izleyerek, her bireyin eşit fırsatlarla ders ortamında kendini geliştirmesi hedeflenir. Konuların uygunluğuna göre birçok grupla öğretim teknikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel öğretim teknikleri, her sınıf düzeyinde bilgisayar destekli öğretim, eğitsel oyunlar ve okuma programları uygulanır. Tüm seviyelerde kaynak kitaplarımızdaki konularımız diğer dersler ile bağlantı kurmakta ve CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemini kullanmaktadır.
Tüm seviyelerde kaynak kitaplarımızdaki konularımız diğer dersler ile bağlantı kurmakta, ve CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemini kullanmaktadır.