Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
 Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Veli El Kitabı
  Velilerden Beklediklerimiz
  Disiplin Anlayışı
  Öneri/Sorun Süreci
  Sık Sorulan Sorular
  Öğrenci Sorumlulukları
  Kurallar
  Kıyafet Yönergesi
  Öğrenci Dolabı/Kayıp Eşya
  Harçlık ve Telefon
  Geziler
  Beslenme
  Revir-Ulaşım-Güvenlik

 Revir

Okulumuz eğitim binamızda revir bulunmakta ve gün boyu bir hemşire görev yapmaktadır. Haftanın 3 günü okul doktoru belirli saatlerde okulumuzda bulunmaktadır. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur.

Okuldayken meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) hemşiremiz veliye bilgi verir. Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrenci velilerinden okulun standart sağlık formunu doldurmaları, varsa sürekli takibi altında bulunduğu çocuk hekiminden sağlık raporu ve aşı belgesi getirmeleri istenir. Öğrenci velileri tarafından gönderilen belgeler dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda öğrenci hakkındaki sağlık bilgilerine en kısa zamanda ulaşılır.

Sürekli tedavi görmesi gereken kronik hastalığa sahip öğrencilerin dosyalarında hastalıkları ve aldıkları tedavi konularında her dönem başı yenilenen bilgiler bulundurulur. Hastalığın yaratabileceği acil durumlar ve bunların tedavisi ile ilgili hayati öneme sahip bu bilgileri vermek istemeyen velinin bu tercihi de dosyaya not edilir. Öğrencinin tanılanmış hastalığına dair raporun mutlak surette okul revirine iletilmesi gereklidir. Veliler gün içerisinde çocuklarına verilmesini istedikleri ilaçları, ilaç kullanım formu ile birlikte revire gönderir. İlaçlar, hemşiremiz tarafından revir defterine işlenir ve takibi yapılır.

Bulaşması ve yayılması kolay hastalıklara karşı okulumuzca uygulanan yöntem, hastalık belirtileri görülen öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanmasıdır.

Velilerimizden bu konudaki ricamız; ateş, burun akıntısı, öksürük, bit vb. belirtiler gösteren öğrencilerin okula gönderilmemeleri veya okul revirinden bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan alarak sağlık kuruluşlarına götürmelidir.

 Sağlık Hizmetleri

Okul sağlık birimimiz, tam zamanlı bir hemşire ve haftada 3 gün belirli saatlerde hizmet veren bir doktor ile okul saatleri içinde hizmet verir. Öğrencimiz adına kayıt esnasında 'Sağlık Bilgi Formu' doldurulması gerekmektedir. Her öğrenci için bir 'Sağlık Dosyası' tutulur. Sürekli tedavi görmesi gereken kronik hastalığa sahip öğrencilerin dosyalarında hastalıkları ve aldıkları tedavi konularında her dönem başı yenilenen bilgiler bulundurulur. Öğrenci velileri tarafından gönderilen belgeler dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda öğrenci hakkındaki sağlık bilgilerine en kısa zamanda ulaşılır.

Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden sağlık birimi sorumludur.

 Okulumuzda Sağlık Hizmetleri Biriminin Görevleri


 Acil Durumlar

 • Sağlık Birimimizde öncelikli olarak ilk yardım hizmetleri verilir.
 • Öğrencinizin evde istirahatini gerektiren bir rahatsızlığı varsa size telefonla haber verilir, okuldan ayrılabilmesi için müdür yardımcısı tarafından 'Öğrenci Çıkış Belgesi' düzenlenir.
 • Evde istirahatı gereken öğrenci, velisi tarafından okuldan alınır.
 • Acil durumlarda aile bilgilendirmesi yapılır ve yönetim onayı ile en yakın sağlık birimine öğrenci nakli sağlanır.
 • Bulaşması ve yayılması kolay hastalıklara karşı okulumuzca uygulanan yöntem, hastalık belirtileri görülen öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmeleri sağlanır. Velilerimizden bu konudaki ricamız; ateş, burun akıntısı, öksürük, bit vb. belirtiler gösteren öğrencilerin
 • Okula gönderilmemeleri veya okul revirinden bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan alarak sağlık kuruluşlarına götürmelidir.

   Aşı ve tahlillerle ilgili düzenlemeler

 • Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşılar sağlık bakanlığı yetkilileri tarafından okulumuzda yapılmaktadır.
 • Aşıların yapılması, önceden veliden yazılı onay alınması koşuluna bağlıdır.

   Taramalar

 • Öğrencilerin boy ve kiloları her yıl ölçülür, zaman zaman görme taraması yapılarak sonuçları bildirilir.
 • Önlem alınması gereken bir sağlık sorunu saptandığında veliye haber verilir.

   Sağlık Eğitimi

 • Zaman zaman okul sağlık birimizi tarafında organize edilen genel hijyen ve özel durumlarda aydınlatmak velilerimize ,anlaşmalı olduğumuz sağlık ve iş güvenliği şirketimiz tarafından bilgilendirmeler yapılır.
 • Sağlık birimi genel beden sağlığı, hijyen, sağlıklı beslenme, ergenlik dönemi konularında sınıf ve rehberlik öğretmenleri ile birlikte yaş gurubu özellikleri dikkate alınarak eğitim çalışmaları yürütür.

   Çevre ve Sağlık

 • Okulumuzun kullanma, okul havuzu ve okul yemekleri periyodik olarak bakteriyolojik ve biyokimyasal incelemeleri gönderilmektedir.
 • Okulumuz mutfak, yemekhane, kantini sağlık açısından denetlenmekte, ilgili personel periyodik mikrofilm ve portör muayeneleri periyodik olarak yapılmtadır.
 • Okul mönüleri ilgililerin ve uzmanların katkılarıyla beslenme kurulu tarafından belirlenmektedir.

   Sağlık Biriminde İlaç Verilmesi

 • Günlük ilaç kullanımı talebi için , ilaçlar ilaç kullanım formu ile birlikte revire gönderir. İlaçlar, hemşiremiz tarafından revir defterine işlenir ve takibi yapılır.
 • Sağlık bilgi formunda onay verdiğiniz rutin ilaç kullanımı gereken durumlarda sağlık birimi hizmeti verebilir. Sağlık birimi ile ilgili dilek ve önerilerin ele alınması:
 • Dilek ve önerilerinizi sağlık birimine ya da bağlı bulunduğunuz müdür yardımcısına sözlü ya da yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Bilgi almak istediğiniz konu sağlık birimi kayıtları incelendikten sonra yanıtlanır.

   Ulaşım Hizmetleri

  Öğrencilerimizin okula toplu ulaşımları Pamcentur firması tarafından sağlanmaktadır. Araçlarının tamamında öğrencilerin yolculuk sırasında güvenlikleri için okulumuzca belirlenen gerekli hatırlatmaları yapan hostesler bulunmaktadır. Her servis aracının güzergâhı, öğrencilerimizin serviste geçirecekleri zamanı en aza indirecek şekilde planlanmaktadır. As,1.2. ve 3. Sınıf öğrencilerimiz kapılarından alınıp yine kapılarında sorumlu kişilere teslim edilirler. Daha üst yaş guruplarımız servis güzergahında yakın mesafelerdeki duraklara yönlendirilirler. Okulun ilk açıldığı gün öğrencimiz velimiz tarafından getirilir. Akşamüzeri dönüşü ise servisiyle sağlanır.

  Ulaşım firması, kayıt günü doldurulan Servis Formu doğrultusunda hazırlık yaparak, okul başlamadan önce öğrencinin hangi serviste olduğunu, sabah alınış ve akşam bırakılış saatini veliye bildirir.

  Öğrenci servis kurallarına uymadığında servis öğretmeni ya da rehber tarafından uyarılır. Olumsuz davranışlar devam ettiğinde ilgili müdür yardımcısı tarafından veli aranarak bilgilendirilir. Aynı davranışlar sürdürüldüğünde öğrenci belirli bir süre servis hizmetlerinden yararlanmaz.

  Veliler istek ve şikâyetlerini sürücü ya da hosteslere değil, ilgili müdür yardımcısına yazılı olarak iletmelidirler.

   Ulaşım/Servis İşleyiş ve Kuralları

 • Okulumuz, öğrencimizin servise binmesiyle başlar.
 • Servis ortamı da bir eğitim-öğretim ortamıdır.
 • Öğrenciye destek ve rehberlik hostes tarafından yapılır.
 • Aileler sadece hostesle iletişim kurar. İstek-önerilerde servis koordinatörlüğüne başvurulur. Servis koordinatörlüğü yönetimimiz ile işbirliği halinde çalışır.
 • Servis aracı hareket halindeyken öğrenciler ayağa kalkmaz ve aracın içinde dolaşmazlar.
 • Servis araçlarının camları belli bir aralıktan fazla açılmaz. Öğrenciler camlardan dışarı sarkmazlar.
 • Öğrenciler istedikleri yerde araçtan inmezler. (Bunun için velinin, okul yönetimince onaylanmış izni gereklidir.)
 • Servis araçlarında, yönetimce belirlenen radyo müzik kanalları dışında müzik yayını yapılmaz.
 • Öğrenciler diğer arkadaşlarının dikkatini çekecek kadar yüksek tonda müzik dinlemez.
 • Servis araçları, sabah ve akşam saatlerinde tam zamanında hareket eder.
 • Öğrenciler, arkadaşlarına, servis, kaptanlarına ve hosteslerine saygılı davranırlar.
 • Servis araçlarında, başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Öğrencilerin serviste ödev yapmalarına izin verilmez. Ancak kitap okuyabilirler.
 • Servis araçlarının pencere, koltuk, döşeme vb. eşyalarına zarar verilmez.
 • Öğrenciler, kendilerine gösterilen koltuklara, otururlar.
 • Öğrencilerin emniyet kemeri takmaları zorunludur.
 • Servislerimizde ancak su ve etrafa dökülmeyecek ve kokmayacak kuru gıdalar tüketilebilir.
 • Öğrenciler araçları kirletmezler ve koltuklara zarar veremezler.
 • Servis araçlarında, öğrencilerin ihtiyaç hissettikleri durumlarda kullanmaları için torba ve kağıt peçete bulundurulur.

   Güvenlik Hizmetleri

  Ekin Koleji, öğrencilerimizin geliş ve gidiş saatleri arasında onlar için hazırlanmış ikinci bir yuva ve barınaktır. Okulumuzda güvenlik hizmeti özel güvenlik personelimiz tarafından sağlanmaktadır. Okulumuzun kent dışında olması, birçok konuda sosyal hijyen sağlamaktadır.

 • Kapıda sürekli bulunan danışma-güvenlik görevlisi, giriş - çıkışları kontrol ve denetim altında tutmaktadır. Ayrıca ziyaretçilerimiz için kimlik kartı karşılığı giriş kartı uygulaması yapılmaktadır.
 • Güvenlik görevlilerimiz, yönetim ve velinin izni olmadan öğrencinin dışarıya çıkışına izin vermemektedir.
 • Çocuklarımızın güvenliği açısından onları veli olarak bildirilen anne baba dışında kimseye teslim etmiyoruz. Okul sonrası teslim edebileceğimiz bakıcı, anneanne, babaanne gibi kişilerin mutlaka görevlilere bildirilmesi gerekmektedir. Başkasının alması ya da görmesi gerektiği durumlarda ailenin bize bilgi vermesi ile gerekli takip yapılarak öğrencimiz teslim edilmektedir.
 • Okulumuzda tüm alanlarımız öğretmenlerimiz tarafından nöbet sistemiyle denetlenmektedir.
 • Kamera uygulaması ile de binaya giriş çıkışlar kayıt altına alınmaktadır.

 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  BİZİ TAKİP EDİN