Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Veli El Kitabı
  Velilerden Beklediklerimiz
  Disiplin Anlayışı
  Öneri/Sorun Süreci
  Sık Sorulan Sorular
  Öğrenci Sorumlulukları
  Kurallar
  Kıyafet Yönergesi
  Öğrenci Dolabı/Kayıp Eşya
  Harçlık ve Telefon
  Geziler
  Beslenme
  Revir-Ulaşım-Güvenlik

 Geziler

İl içi geziler için geziden 1 hafta önce velimizden yazılı izin belgesi istenir. Gezi ücretleri, gezinin niteliğine göre okul yönetimince önceden belirlenir ve yazılı olarak veliye bildirilir.

Gezilerde okul temsil edildiği için serbest kıyafet günü de olsa okul forması giyilmesi istenir.

Öğrencilerimiz yanlarında telefon, tablet gibi malzemeleri fotoğraf çekme amaçlı getiremezler. Fotoğraf makineleri serbesttir. Ancak koruma sorumluluğu öğrencimizdedir.