Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Rehberlik Anlayışımız
  Hedeflerimiz
  Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar
  Rehberlik Etkinlikleri

 Rehberlik Etkinlikleri

 Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır ve okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir.

 Sınıf Gözlem Çalışmaları

Düzenli olarak yapılan sınıf gözlemlerinde öğrencilerimizin,

 • Dikkat,
 • Yönergeyi Anlama,
 • Zamanlama,
 • Akran İlişkileri,
 • Sınıf Kurallarına uyma gibi süreçlerini izleme şansı elde edilir. Düzenli aralıklarla veli ve öğretmen görüşmeleriyle de görüşler paylaşılır.

 •  Bireysel Gelişim Görüşmeleri

  Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimini izlemek amacı ile yaş düzeyine uygun oyun ve tekniklerle yürütülen bireysel çalışmalardır.

   Grup Çalışmaları

  Arkadaş ilişkileri, iletişim, bireysel farklılıklara saygı ve kabul gibi ihtiyaç duyulan konularda öğrenci grupları ile yapılan çalışmaları içerir.

   Okul Olgunluğu Çalışması

  Anasınıfı öğrencilerimizin ölçme araçları ile 1.sınıf için hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti ve destek çalışmalarının programlanması ile ilgili yürütülen çalışmalardır. II. Dönem bireysel olarak, her öğrencimize uygulan ölçekler aracılığı ile, öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olma kapsamında geliştirilmesi gereken alanları tespit edilir ve aile ile paylaşılır.

   Yemek Yemek Benim İşim Çalışması

  Anasınıfı öğrencilerimizin yemek yeme sorumluluğunu geliştirmeleri ile ilgili yaptığımız bir çalışmadır. Konu ile ilgili farkındalık yaratmak adına sunum ve oyunlardan yararlanılarak başlattığımız bu çalışmamızda amacımız, öğrencilerimizin yetişkin kontrolüne gerek duymadan yeme davranışını sağlıklı bir biçimde üstlenmelerini sağlamaktır.

   Cinsel Gelişim Eğitimi ve Bedensel Sınırlar

  Cinselliğe karşı olumlu ve sağlıklı bir tutum oluşturmak amacıyla yaş düzeyine uygun olarak hazırlanan sunum ve etkinlikleri kapsayan bir çalışmadır.

   BSÇ(Ben Sorun Çözerim) Çalışmaları

  Sorun çözme becerisini geliştirmek amacıyla uyguladığımız bu programda öğrencilerimizin soruna daha geniş bakabilme, sorun çözme terminolojisini ve tekniklerini fark etmeleri amaçlanır.Üst sınıflarda program genişletilerek uygulanmaya devam edilir.

   Dikkat Geliştirme  ve Konsantrasyon Çalışmaları

  Öğrencilerimizin çalışmalarında dikkatini yoğunlaştırabilme, istenilen sürede tamamlayabilme ve sabır gösterebilme becerilerini geliştirmek adına uygun kaynaklarla yürütülen çalışmaları kapsar.

   Öğretmenler İle Yapılan Çalışmalar

  Psikolojik danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.

 • Sınıf Değerlendirme Toplantıları
 • Eğitsel Danışmanlık
 • Veli görüşmeleri
 • Sınıf gözlem ve değerlendirmeleri
 • Hizmet içi çalışmalar

 •  Veliler İle Yapılan Çalışmalar

  Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.
  Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.

  Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.
 • Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar
 • Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
 • Bireysel Gelişim Değerlendirme Görüşmeleri
 • Ana Baba Okulu-Bilgilendirici ve eğitici seminerler ( Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. )
 • Yayınlar- EMPATİ
 • Bültenler ( Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler)