Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
12
 Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Öğretim Modeli/Süreci
  Eğitim Öğretim Programı
  Ödev / Pekiştirme
  Etütler
  Ölçme Değerlendirme
  Zenginleştirilmiş Program


 İlkokulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Okulumuzda, ölçme ve değerlendirme çalışmaları çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, onların küçük yaşlardan itibaren ‘‘öğrenmeyi öğrenme’’ becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler.

Öğrenciler öğretmenlerin hazırlayacağı ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. İlkokulda bu hedefler doğrultusunda ünite sonu değerlendirmeleri yapılır. Değerlendirme sonuçları tüm paydaşlarla (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi) paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa giderici önlemler alınır.

 Ölçme Araçları Değerlendirme Stratejileri ve Kavramlar

 • Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları: Belirli bir derste öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini ve edinilen bilgi ve becerilerin düzeyini belirlemek için yapılan değerlendirme sistemidir. Amacı; öğrencinin potansiyeli doğrultusunda dersin kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin öğrenilmesidir. Elde edilen sonuç; öğrencinin öğrenme, öğretmenin öğretme sürecine yön vermesi için ışık tutar. Akademik derslerden dönemde en az 2 en fazla 3 resmi sınav yapılır.

 • Proje Puanı: Öğrencilerin grup halinde ya da bireysel olarak istedikleri bir ders/derslerden bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Dönemliktir ve dönem sonu ortalamasına sınav puanı kadar etki eder. Proje değerlendirme ölçütleri proje ile birlikte öğrenciye verilir.

 • Derse ve etkinliklere katılım puanı: Öğrencinin; sınıf içi öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler bütünü sonucunda aldığı puandır.

 • Kazanım Değerlendirme Sınavı: Öğrencilerimizin tüm derslerden başarı durumlarını öğretmen sınavları dışındaki bağımsız bir ölçme aracıyla ayda ya da 2 ayda bir düzenli olarak ölçtüğümüz sınavlardır. Bu sınav sonucunda hem öğretmenler hem de öğrenci/ailesi okul genelinde ne düzeyde olduğunu görebilir. Öğrenme açıkları var ise okulumuzca etüt programı uygulanarak bu açıklar giderilir.

 • Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlar. 

 • Ürün Dosyası (Portfolyo) Paylaşım Toplantıları: (Sürece Dayalı Değerlendirme) 1–4. sınıflarda; öğrencilerimizin her dönem bir kez yıl içerisinde yaptığı çalışmalardan öğretmenlerinin desteğiyle seçerek oluşturduğu ürün dosyasını, velisi ve öğretmeni ile paylaştığı toplantılar düzenlenir. Böylece velilerimiz öğrencinin gelişimini gözlemler ve değerlendirir. Portfolyo dosyası oluşturup sunmak çocuğun kendini değerlendirmesinde pozitif bir ortam sağlanmasına, kendi öğrenmesine sahip çıkmasına yardım eder. Çocukların değerlendirme sürecine katılması, onların karar alma becerisi ve öğrenme sorumluluğunu üstlenmesine de katkıda bulunur Portfolyo toplantıları eğitim- öğretim çalışmalarının en önemli unsurlarından biridir.

 • Ara Karne - Gelişim Raporu: Öğrencimizin öğretim yılında eğitimini almış olduğu derslerdeki gelişim durumunu velimize aktarmak amacıyla her öğretim dönemi başladıktan yaklaşık 2 ay sonra “ara karne“ verilir. Ara karnede öğrencinin her derste elde etmesi gereken temel kazanımları ve becerileri edinme derecesi; öğretmen görüşleri, öğrenci sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yer alır. Tüm projeler ve öğrenci çalışmaları 100 üzerinden değerlendirilir.

  Puanlar, not olarak 5’lik sisteme dönüştürülüp dönem ortasında verilen gelişim raporlarına ve karneye yansıtılır.

  Aşağıda puanlara karşılık gelen notların ve derecelerin listesi verilmiştir:

  PUAN NOT DERECE
  85-100 5 Pekiyi
  70-84 4 İyi
  55-69 3 Orta
  45-54 2 Geçer
  0-44 1 Zayıf


 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Ana okulu
  İlk okul
  Orta okul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN