Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Öğretim Modeli/Süreci
  Eğitim Öğretim Programı
  Ödev / Pekiştirme
  Etütler
  Ölçme Değerlendirme
  Zenginleştirilmiş Program


 Etütler

Özel Ekin İlkokulunda akademik alanda öğrencilerimizin sağlam bir temelle yetişmeleri için öğrenme süreçleri çok yönlü değerlendirmelerle takip edilir. Sistemimiz içinde analizler yapılarak öğrencilerimizin başarı durumları için geliştirme önlemleri alınır. Her öğrencimizin kendi öğrenme hızında ilerlemesi için etüt çalışmaları yapılır. Etütler;

okul ders saatleri içinde planlanarak küçük gruplar halinde konulara göre planlanır. Bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için de özel planlamalar yapılır. Öğrenci başarıları konusunda okul, aile ve rehberlik işbirliği ile öğrencilerin hızları ve kişisel gelişimleri takdir edilir.