Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
12
 Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 İlkokul Eğitim-Öğretim   Yabancı Diller   PDR   Projeler    Sınav Tak.   Kayıt   Veli El Ktb.   Yemek   Grş. Sa.   

  Öğretim Modeli/Süreci
  Eğitim Öğretim Programı
  Ödev / Pekiştirme
  Etütler
  Ölçme Değerlendirme
  Zenginleştirilmiş Program

 Öğretim Modeli ve Süreci

Özel Ekin İlkokulunda 'Her birey ayrı bir dünyadır.'ilkesi benimsenmiştir. Bu anlayış, öğretim modellerinde de farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmeyi gerektirmiştir.

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde 'öğretme' kavramı yerine 'öğrenme' kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak okulların esas görevi haline gelmiştir.

Özel Ekin İlkokulunda bu bakış açısıyla farklı öğretim modellerinden yararlanılarak programlar hazırlanmıştır:
 • Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli
 • Tam Öğrenme Modeli
 • Anlamaya Dayalı Öğrenme Modeli
 • Proje Temelli Öğrenme Modeli
 • İşbirlikli Öğrenme Modeli

  Bu modeller uygulanırken süreçte öğretmenlerimize rehberlik eden eğitim ilkeleri şunlardır:

  Öğrenciye Görelik: Öğretimde, öğrencinin temel alınmasını ifade eder. Yani öğrencinin beklentileri, ilgileri, ihtiyaçları, hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme hızları temel alınır.
  Bilinenden Bilinmeyene: Öğrencilerin yeni öğrendikleri ile öğrenecekleri arasında ilişki kurabilmesidir.
  Somuttan Soyuta: Somut kavramların öğrenilmesi soyut olanlardan daha kolaydır.
  Yakından Uzağa: Öğretim: yer, yaşantı, zaman bakımından yakından uzağa doğru olmalıdır.
  Kolaydan Zora: Öğrenilecek konuların kolaydan zora doğru sıralanması öğrenmeyi kolaylaştırır.
  Açıklık: Öğretilenlerin açık, seçik, anlaşılır olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
  Yaşama Yakınlık: İhtiyaç duyulan, yararlı, kullanışlı bilgilerin öğretilmesidir.
  Yaparak Yaşayarak Öğrenme: Öğrenme, bireyin yaşantıları yolu ile gerçekleşir. Bu nedenle öğrencilerin öğretim sürecine bizzat katılmaları, zihinsel olarak aktif olmaları istenir.

 • SEYREK KAMPÜS

  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS

  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR

  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  YEMEK LİSTESİ

  Ana okulu
  İlk okul
  Orta okul
  Lise
  BİZİ TAKİP EDİN