Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Okul Öncesi     Eğitim-Öğretim   PDR   Yemek   Kayıt   Veli Gör. Saat.   Ücretler

  Rehberlik Anlayışımız
  Hedeflerimiz
  Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar
  Rehberlik Etkinlikleri

 Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar

Öğrenciye yönelik çalışmalar, tanıma çalışmalarıyla başlar ve
 • Kişisel ve sosyal gelişim
 • Eğitimsel gelişim
  programlarıyla desteklenir.

  Tanımanın öncelikli amacı,  öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir.
  Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır. Daha sonra anne ve babadan çocuğunu kendi pencerelerinden anlatan birer mektup istenir. Mektup PDR tarafından değerlendirilir.
  Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli arlıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir.
  Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.

   Kişisel ve Sosyal Gelişim

 • Duyguları tanıma ve yönetme becerisi
 • Dinleme ve iletişim becerisi
 • Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi
 • Sorun çözme becerisi
 • Akran ilişkileri
 • Öz bakım
 • v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

   Eğitimsel Gelişim

 • Okula ve çevreye uyum sağlama
 •  İlkokula hazırlanma
 • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme
 • Çalışmalarında zamanlama becerisini uygulama
 • Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme
 • Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi
 • v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.