Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Okul Öncesi     Eğitim-Öğretim   PDR   Yemek   Kayıt   Veli Gör. Saat.   Ücretler

  Eğitimin Önemi
  Eğitim Yaklaşımları
  Eğitim Modelimiz
  Eğitim-Öğretim Programları
  Zenginleştirilmiş Program
  İlkokul Oryantasyon Programı

 Okul Öncesi Eğitim-Öğretim Programları

Yaş guruplarına göre değişen kontenjanlar dahilinde 4 yaş 18, 5 yaş 20 6 yaş 24 kişilik sınıflarda, iki sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadır.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.

Ana programımızda; Türkçe Dil Etkinlikleri, İngilizce ve Amanca, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Drama, Fen ve Doğa Çalışmaları, eğlenceli matematik ve Bilim uygulamaları ,Coğrafya,Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Ayrıca ana programımız Resim, Müzik, Ritim ve Hareket Eğitimi, Dans,bilgisayar, Seramik, Yüzme, Satranç , GEMS,Davranış ve görgü kuralları,yaratıcılık ve düşünme,origami,tangram,mandakla,dikkat ve konsantrasyon etkinlikleriyle zenginleştirilerek desteklenmektedir.

Okul Öncesi eğitim Başlama saati: 9:00 – Bitiş saati : 16:40 Ancak okul öncesinde öğrencilerimizin velilerimiz tarafında okula bırakılması ve alınması durumunda okul başlama saati 08:30 ve bitiş saati 18:00 dir.

 Okul Öncesi Etkinlik Odaları

 • Bilim ve Matematik Atölyesi Dans ve Jimnastik Salonu Plastik Sanatlar Atölyesi Seramik Atölyesi
 • Müzik Atölyesi Drama ve Satranç Salonu
 • Oyun ve Etkinlik Sokağı
 • Bilgisayar Odası
 • Işık ve Hayal Odası
 • Öğrenci Mutfağı

  6 YAŞ Ders Saatleri
  Tematik Ünite ve Proje Çalışmaları
  9
  İngilizce
  10
  Almanca
  2
  Eğitsel Oyunlar
  5
  Dans/Bale
  1
  Yaratıcılık Ve Düşünme Eğitimi
  2
  Görsel Sanatlar
  2
  Seramik
  2
  Müzik vr Orff Eğitimi
  2
  Ritim ve Hareket Eğitimi
  2
  Davranış ve Görgü Kuralları Eğitimi
  3
  Drama
  1
  Satranç
  1
  Rehberlik Uygulama Eğitimleri/BSÇ
  1
  Bilim ve Labaratuar Uygulamaları
  1