Ekin Koleji - İzmir -
                EN  |  TR
 Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
 Okul Öncesi     Eğitim-Öğretim   PDR   Yemek   Kayıt   Veli Gör. Saat.   Ücretler

  Eğitimin Önemi
  Eğitim Yaklaşımları
  Eğitim Modelimiz
  Eğitim-Öğretim Programları
  Zenginleştirilmiş Program
  İlkokul Oryantasyon Programı

 Okul Öncesi Eğitim Modelimiz

Okul öncesi dönemin; öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu ve kişiliğin temelinin oluştuğu dönem olduğu , tüm eğitim bilim uzmanlarınca kabul edilir.
Okul öncesi eğitiminde pek çok eğitsel yaklaşım bulunmaktadır. Ekin Koleji olarak 1999 yılında okul öncesi sınıfı açmaya karar verdiğimizde, eğitim politikalarını belirleyen yönetim ekibimiz ve eğitimcilerimiz “Her çocuk ayrı bir dünyadır.”eğitim felsefesini temel alarak çağdaş eğitim programları araştırdılar.
Bunlardan etkili ve yaygın olarak kullanılan uluslararası eğitsel programlar; Montessori, Reggio Emilia, High/Scope ve proje yaklaşımı gibi programlardır.

“Her çocuk ayrı bir dünyadır.” diyerek çıktığımız öğrenme yolculuğumuzda her çocuğun sahip olduğu yetenek ve becerilerle birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemi olduğunu, bu nedenle her çocuğun kendi hızında gelişip kendine özgü yöntemlerle öğrendiğini ve farklı yollarla kendisini ifade ettiğini biliyorduk. Bu nedenle Ekin Koleji olarak, bilginin kalıcı olmasını, içselleşmesini ve her çocuğun bütün gelişimsel alanlarını desteklemesini hedefledik ve tüm bu bilimsel verilerin ışığında okul öncesinde uyguladığımız eğitim programımızın çatısını, Jean Piaget’in bilişsel-gelişim teorisine dayalı etkili ve farklı öğrenme alanlarına hitap eden okul öncesi programlarının (High-scope , Montessori, Reggio Emilia, Çoklu Zeka ve Proje Yaklaşımı) bir sentezini yaparak Yaparak Yaşayarak öğrenilen bir eğitim felsefesini oluşturduk.Tüm çalışmalarımızı, planlarımızı bu felsefe üzerine kuruyoruz.

Çok yönlü gelişimi destekleyen, süreç odaklı bu programda öğrenci merkezdedir. Bir öğrenme etkinliği ne kadar çok duyu organına yönelik olursa öğrenme o kadar verimli ve kalıcı olur ilkesinden hareketle görsel, işitsel ve kinestetik (dokunma, tat alma ve bedenle ilgili) etkinlikleri kapsayan bir program uyguluyoruz.

Öğrencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, öğrencinin etkin katılımının sağlandığı, uygulamalı ve bütünleştirilmiş disiplinler arası çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu anlayışla uyguladığımız eğitim programımızda, öğrenciler, öğrenmede ezber yerine beş duyularını kullanarak, araştırarak, keşfederek ve tartışarak, yani yaşayarak öğreniyor.

 • Farklı gelişim alanlarına değinen pek çok temel deneyim,
 • Günlük yaşam becerisi,
 • Kişiler arası iletişim,
 • Öz-değerler,
 • Yaratıcılık ve eleştirel düşünebilme,
 • Öz güven ve öz saygı,
 • İnisiyatif alma ve sosyal ilişkiler,
 • Sınıflandırma- sıralama,
 • Sayı-alan-şekil ve kavram bilgisi,
 • Ana dil ve İngilizce,
 • Sanat ve el becerileri etkinlikleri,
 • Ritim ve hareket,
 • Müzik ve orff çalışmaları,
 • Drama ve rol play gibi başlıklar altında gruplanıyor.

  Ekin Koleji olarak, çocukların akademik gelişmeleri kadar sosyal ve duygusal zekâlarının gelişimini de çok önemsiyor ve destekliyoruz. Programımıza entegre edilen sosyal beceri etkinliklerinin yanı sıra, günlük hayatı ve olayları da değerlendirerek çocukların doğal olarak yaşadıkları olaylarla ilgili belli bir görüş ve sorgulama sistemi geliştirmelerini sağlıyor, empati geliştirmelerini destekliyoruz. Eğitim alanında tüm dünyanın sürekli araştırma ve gelişim içinde bulunduğunu biliyor, gelişmeleri izliyor ve felsefemize uygun yenilikleri sistemimize eklemeye devam ediyoruz. Daima en iyiye en güzele ulaşmak için çalışmalarımız hep sürecek.

 • SEYREK KAMPÜS
  İnönü mah. 9 Eylül cd.
  No: 124 Seyrek / Menemen

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 844 74 84
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  ATAŞEHİR KAMPÜS
  Ataşehir Mahallesi
  8019/21 Sokak No:37
  Çiğli - İZMİR

  Tel: 444 35 76

  Fax: 0232 329 10 78
  e-Posta: info@ekin.k12.tr
  KISA YOLLAR
  Neden Ekin?
  Temel İlkelerimiz
  Öğretim Modeli
  Kampüste Yaşam
  Kulüplerimiz
  Sosyal Sorumluluklar
  BİZİ TAKİP EDİN